RSVTI

DE CE RSVTI ?

AVEM NEVOIE DE RSVTI IN FIRMA NOASTRA?

Ce este de fapt un RSVTI ?

Aveti obligatia legala de a avea in firma o astfel de persoana ? Mai jos regasiti textele legale incidente si toate informatiile necesare pentru a intelege importanta RSVTI – ului.

Ca Operator RSVTI societatea noastra are grija de a asigura sigprotejarea utilizatorilor persoane juridice ca instalatiile si, in principal, elementele lor de siguranta functioneaza in conditii de maxima siguranta.

Operatorul RSVTI este o persoană autorizata,  responsabilă cu supravegherea tehnica  instalațiilor/echipamentelor  din domeniul ISCIR. Aceasta activitate este reglementată în conformitate cu prevederile ordinului emis de  I.S.C.I.R. nr.130/2011, legea 64/2009 si Prescripții Tehnice ISCIR).

Operator RSVTI – Operator Responsabil cu Supravegherea şi Verificarea Tehnică a Instalaţiilor/ echipamentelor din domeniul ISCIR.

Conform Legii nr.64 din 21 martie 2008 ” republicat in 2011,privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil“,

Obligatiile si responsabilitatile unitatilor detinatoare/utilizatoare de instalatii/echipamente din domeniul ISCIR. Este nevoie sa angajati un RSVTI ?
(1) Unitatile detinatoare/utilizatoare de instalatii/echipamente din domeniul ISCIR mai au si urmatoarele obligatii specifice:
a) sa numeasca prin decizie interna operatori RSVTI pentru toate instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR pe care le detin/utilizeaza;
b) in cazul in care detinatorul/utilizatorul are subdiviziuni/ puncte de lucru ale persoanei juridice care detin instalatii/echipamente din domeniul ISCIR, in raza de competenta teritoriala a mai multor inspectii teritoriale ISCIR, sa numeasca cate un operator RSVTI corespunzator fiecarei inspectii teritoriale ISCIR;
c) sa identifice si sa inregistreze, impreuna cu operatorul RSVTI, toate instalatiile/echipamentele supuse autorizarii ISCIR pe care le detin;
d) conducerea unitatii este obligata ca la normarea timpului de lucru al operatorului RSVTI (angajat propriu) sa tina cont de numarul de instalatii/echipamente, complexitatea si vechimea acestora, precum si de amplasarea lor pe o anumita arie geografica;
e) conducerea unitatii detinatoare/utilizatoare este obligata sa asigure operator RSVTI pentru fiecare punct de lucru unde se desfasoara activitati cu instalatii/echipamente din domeniul ISCIR;
f) conducerea unitatii poate sa dispuna inlocuirea/suplinirea personalului care desfasoara activitatea de operator RSVTI, dar asigurand derularea activitatii tot cu personal autorizat RSVTI, conform dispozitiilor legale in vigoare.
(2) In vederea inregistrarii instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR pe care le detine, unitatea detinatoare/ utilizatoare va transmite la ISCIR urmatoarele documente:
a) cerere scrisa prin care solicita luarea in evidenta ca unitate ce beneficiaza de serviciile unui operator RSVTI;
b) evidenta centralizata, in original, semnata de conducatorul unitatii, a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR pe care le detine, conform tabelului prevazut in anexa nr. 9;
c) copia deciziei conducerii unitatii detinatoare de instalatii/echipamente din domeniul ISCIR prin care a fost numit operatorul RSVTI sau copia documentelor care atesta raporturile contractuale stabilite intre operatorul RSVTI si unitatea detinatoare;
d) copia autorizatiei operatorului RSVTI
Instalatii sub presiune si instalatii de ridicat clasice, aparate consumatoare
de combustibil si componente ale acestora
1. Cazane pentru abur, pentru apa calda sau fierbinte
2. Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari
3. Recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari
4. Macarale, ascensoare, elevatoare, instalatii de transport pe cablu, instalatii de ridicat pe plan inclinat, poduri rulante si alte mecanisme de ridicat
5. Aparate de incalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos
6. Arzatoare cu combustibil lichid sau gazos
7. Accesorii de securitate pentru instalatiile, echipamentele si aparatele prevazute la pct. 1 si 3-6
8. Aparatura si instalatii de automatizare aferente instalatiilor si echipamentelor prevazute la pct. 1-7
9. Instalatii si echipamente destinate, montate si utilizate in cadrul parcurilor de distracti
Instalatii sub presiune, instalatii de ridicat si unele instalatii din cadrul obiectivelor nucleare, precum si componente ale acestora
1. Generatoare si cazane de abur, de apa calda sau fierbinte, inclusiv corpul reactorului
2. Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari si recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari
3. Pompe
4. Conducte pentru lichide, vapori si gaze tehnice uscate sau umede
5. Suporturi ale elementelor sub presiune
6. Armaturi
7. Sisteme tehnologice
8. Macarale, ascensoare, elevatoare, poduri rulante si alte mecanisme de ridicat
9. Accesorii de securitate pentru instalatiile si echipamentele prevazute la pct. 1, 2, 4 s