Baza legala – Numire RSVTI

Care sunt dispozitiile legale care ma obliga sa numesc un RSVTI ?

LEGEA fundamentala : Legea nr. 64/2008

Legea privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil. (Numire RSVTI)
Legea 64/2008 – este modificata si completata cu ordonanta 22 din 18 august 2010

Hotararea Guvernului nr. 1340 din 27 decembrie 2001 – privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat.

Prescriptii Tehnice ISCIR – Numire RSVTI

ORDIN Nr. 147 din 2006 – Privind obligativitatea institutiilor si unitatilor de interes public de a numi personal tehnic responsabil pentru supravegherea instalatiilor din domeniul ISCIR.

 Activitatea operatorului RSVTI este foarte importanta din punct de vedere al sigurantei oamenilor si instalatiilor care intra sub incidenta ISCIR. Exista numeroase spete, in care datorita nerespectarii instructiunilor de utilizare sau a neverificarii regulate a echipamentelor s-au intamplat accidente/avarii.

 Este de datoria operatorului RSVTI sa previna accidentele datorata nerespectarii anumitor ordine ale ISCIR?

Operatorul RSVTI  are urmatoarele obligatii specifice:

a) sa identifice toate instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR ale detinatorului/utilizatorului;

b) sa permita numai functionarea echipamentelor/instalatiilor autorizate si înregistrate la ISCIR;

c) sa solicite eliberarea avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/ instalatiile pentru care prescriptiile tehnice prevad acest lucru;

d) sa ia masurile necesare si sa se asigure ca instalatia/echipamentul este utilizata/utilizat în conditii de siguranta, prin efectuarea reviziilor, reparatiilor si întretinerii de catre persoane autorizate, conform instructiunilor tehnice ale acestora;

e) sa se asigure ca utilizarea instalatiei/echipamentului se face numai de catre personalul de deservire autorizat/instruit intern, în conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice aplicabile si ale instructiunilor de exploatare ale instalatiilor/ echipamentelor;

f) sa anunte de îndata ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalatiile pe care le au în evidenta si sa asigure oprirea acestora din functiune si, daca este posibil, izolarea acestora în vederea cercetarii;

g) sa solicite în scris conducerii detinatorului/utilizatorului oprirea unor instalatii sau echipamente ISCIR din cauza defectiunilor aparute ori ca urmare a necesitatii efectuarii unor lucrari de întretinere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparatii capitale;

h) sa solicite autorizarea functionarii numai a instalatiilor/echipamentelor care îndeplinesc conditiile de introducere pe piata, conform legislatiei în vigoare;

i) sa verifice existenta documentelor însotitoare ale instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;

j) sa întocmeasca si sa actualizeze evidenta centralizata pentru toate instalatiile/ echipamentele din domeniul ISCIR, conform modelului prevazut în anexa nr. 9;

k) sa instruiasca si sa examineze anual personalul de deservire, atât cel autorizat de catre ISCIR, cât si cel instruit intern, în conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice aplicabile si ale instructiunilor de exploatare ale instalatiilor/echipamentelor;

l) sa asigure existenta la fiecare loc de munca a instructiunilor tehnice specifice pentru utilizarea în conditii normale a instalatiei/echipamentului si a documentelor cuprinzând masurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi si dereglari ale instalatiei/ echipamentului sau ale proceselor în care aceasta/acesta este înglobata/înglobat;

m) sa solicite în scris detinatorului/utilizatorului oprirea din functiune a instalatiilor/echipamentelor la expirarea scadentei de functionare acordate cu ocazia ultimei verificari tehnice în utilizare;

n) sa propuna în scris conducerii detinatorului/utilizatorului planul de verificari tehnice în utilizare aferent anului urmator, în vederea planificarii conditiilor de pregatire a instalatiilor/echipamentelor;

o) sa urmareasca eliminarea neconformitatilor constatate cu ocazia efectuarii verificarilor tehnice în utilizare;

p) sa verifice si sa vizeze registrele de evidenta a functionarii instalatiilor/ echipamentelor, în termenele si cu respectarea modalitatilor stabilite în prescriptiile tehnice aplicabile;

q) sa urmareasca pregatirea instalatiilor/echipamentelor pentru verificari tehnice în utilizare;

r) sa participe la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la instalatiile/ echipamentele ISCIR pe care le are în evidenta, în vederea furnizarii tuturor informatiilor organelor de cercetare a evenimentelor;

s) sa informeze în scris ISCIR, în termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului detinator de instalatii/echipamente, în cazul unui transfer de proprietate sau de folosinta asupra acestor bunuri;

t) sa anunte ISCIR în vederea scoaterii din evidenta a instalatiilor/echipamentelor casate, în cel mult 15 zile de la data casarii;

u) sa anunte ISCIR, în termen de 15 zile, despre oprirea din functiune a instalatiilor/ echipamentelor care intra în conservare si sa urmareasca realizarea lucrarilor de conservare;

v) sa anunte în scris ISCIR, în termen de cel mult 15 zile, încetarea raporturilor contractuale cu detinatorul/utilizatorul instalatiei/echipamentului;

w) sa respecte prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR si celelalte dispozitii legale în domeniu.

Conform art. 15(2) din Legea 64/21.03.2008 persoana fizica sau juridica ce detine/utilizeaza instalatii/echipamente (instalatii sub presiune, instalatii de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil si componente ale acestora, etc. – conform anexei 2 si 3 din lege), are obligatia sa asigure operator autorizat, responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor / echipamentelor, în raport cu numarul si complexitatea instalatiilor, care va fi autorizat ISCIR, si poarta denumirea de Operator RSVTI în conformitate cu prescriptiile tehnice, colectia ISCIR. Încalcarea acestor dispozitii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei, conform art. 25 alin.(1) lit. d) din Legea 64/2008.
Societatea noastra ofera si consultanta in domeniu ISCIR. In situatia in care doriti o oferta personalizata va rugam sa ne contactati pe email : contac@stimarom.ro sau la numarul de telefon 0753162845.