Cursuri Macaragii si Cursuri Stivuitoristi | RSVTI Baia Mare

ORGANIZAM CURS MACARAGIU / STIVUITORIST

Macaragiu – persoana instruita si autorizata care manevreaza macarale, indiferent de tipul si destinatia acestora. Macaragii sunt autorizati numai de catre ISCIR.

                                                                      

Clasificare grupe autorizatii operatori macara:

grupa A manevreaza macarale deplasabile pe cai fara sina de rulare si cele montate pe vagoane de cale ferata
 grupa  B manevreaza macarale deplasabile pe cai cu sina de rulare avand brat si platforma rotitoare (macarale turn, macarale portic si similare) si macarale Derrick
grupa C manevreaza macarale deplasabile pe cai cu sine de rulare (poduri rulante, macarale portal si semiportal, grinzi rulante suspendate, transbordoare, macarale de turnare, sarjare, stripaj, forjare si similare etc.)
 grupa D
 manevreaza macarale de tip special, care nu se includ in grupele anterioare (macarale pe cablu, macarale foarfece etc.)
 grupa E manevreaza macarale de tip special, care nu se includ in grupele anterioare (macarale pe cablu, macarale foarfece etc.)

     Conditii de autorizare pentru operatorii de macarale:

 

Pentru autorizarea macaragiilor, acestia trebuie sa sustina un examen in fata unei comisii tehnice formata din urmatoarele persoane:
a) presedintele comisiei – inspectorul de specialitate al ISCIR;
b) responsabilul cursului de calificare;
c) operator RSVTI (responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a macaralelor), autorizat de ISCIR , al agentului economic detinator unde au loc examinarile practice;
d) unul sau mai multi lectori ai cursului de calificare.

Pentru sustinerea acestui examen, in vederea autorizarii de ISCIR, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) au varsta de cel putin 18 ani impliniti;
b) indeplinesc conditiile de sanatate pentru manevrarea macaralelor si prezinta o adeverinta medicala cu mentiunea “Apt pentru prestarea activitatii de macaragiu”;
c) fac dovada ca au absolvit cursurile de calificare, in vederea autorizarii de catre ISCIR INSPECT IT, organizate conform prevederilor prescriptiei tehnice PT R1-2003;
d) indeplinesc conditiile de practica stabilite in prescriptia tehnica PT R1-2003.

Stivuitorist – persoana instruita si autorizata care manevreaza stivuitoare, indiferent de tipul si destinatia acestora. Stivuitoristii sunt autorizati numai de catre ISCIR.

Conditii de autorizare pentru operatorii de stivuitoare:

autorizarea stivuitoristilor, acestia trebuie sa sustina un examen in fata unei comisii tehnice formata din urmatoarele persoane:
a) presedintele comisiei – inspectorul de specialitate al ISCIR ;
b) responsabilul cursului de calificare;
c) operator RSVTI (responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor), autorizat de ISCIR , al agentului economic detinator unde au loc examinarile practice;
d) unul sau mai multi lectori ai cursului de calificare.

Pentru sustinerea acestui examen, in vederea autorizarii de ISCIR , candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) au varsta de cel putin 18 ani impliniti;
b) indeplinesc conditiile de sanatate pentru manevrarea stivuitoarelor si prezinta o adeverinta medicala cu mentiunea “Apt pentru prestarea activitatii de stivuitorist”;
c) fac dovada ca au absolvit cursurile de calificare, in vederea autorizarii de catre ISCIR INSPECT IT, organizate conform prevederilor prescriptiei tehnice PT R3-2003;
d) indeplinesc conditiile de practica stabilite in prescriptia tehnica PT R3-2003.

Nota – persoanele care au studii superioare de specialitate, ingineri sau subingineri, si solicita autorizarea de catre ISCIR  pentru meseria de stivuitorist, se pot inscrie direct la examenele de autorizare, cu conditia sa prezinte adeverinta de efectuare a practicii.

Tipuri de macarale :

1 .Macarale deplasabile pe cai cu sine de rulare avand Sn ≤ 50 t
2. Macarale deplasabile pe cai fara sine de rulare avand SN≤ 50 t
3. Macarale cu brat si/sau platforma rotitoare care lucreaza la punct fix sau deplasabile pe cai cu sine de rulare avand Sn≤ 12,5 t
4. Macarale de constructie speciala avand Sn ≤ 12,5 t

Societatea noastra executa intretinere si revizie la stivuitoare :

1. Motostivuitoare
2. Electrostivuitoare
3. Transpalete