Home Curs Maracaragiu

Curs Maracaragiu

ORGANIZAM CURS MACARAGIU 

 

Macaraua - este o instalatie de ridicat compusa de obicei dintr-un schelet metalic de forma, constructie si dimensiuni variabile si unul sau mai multe mecanisme servind la ridicarea si deplasarea sarcinii.

 

  

Conform Prescripţiei Tehnice ISCIR PT R1-2010 există 5 grupe de deservire în care se încadrează autorizarea personalului, pentru tipurile de macarale specificate:

-Grupa A: pentru manevrarea macaralelor care se deplasează pe căi fără şine de rulare (automacarale,macarale pe şenilă) şi a celor montate pe vagoane de cale ferată:

-Grupa B: pentru manevrarea macaralelor deplasabile pe căi cu şină de rulare având braţ şi platformă rotitoare (macarale turn,macarale portic şi similare) şi macarale Derrick:

-Grupa C: pentru macarale deplasabile pe căi cu şine de rulare (poduri rulante, macarale portal şi semiportal, grinzi rulante suspendate, transbordoare, macarale de turnare, şarjare, stripaj, forjare şi similare etc):

-Grupa D: pentru manevrarea macaralelor de tip special, neincluse în grupele anterioare (macarale pe cablu, macarale foarfece etc):

-Grupa E: pentru macarale care sunt manevrate de la sol prin cutie cu butoane, comandă radio sau infraroşu.

Clasificare după modul de acţionare:

-cu acţionare manuală;

-cu acţionare hidraulică;

-cu acţionare pneumatică;

-cu acţionare electrică;

-cu acţionare cu motor cu ardere internă;

-cu acţionare cu motor diesel.

Clasificare după regimul de lucru:

-regim uşor (1000 ore pe an);

-regim mediu (2000 ore pe an);

-regim greu (3000 ore pe an);

-regim foarte greu (peste 3000 ore pe an).

Clasificare după mobilitate.

a.Macarale staţionare (fixe):

-cu mişcarea sarcinii pe orizontală şi verticală;

  -macara cărucior pe cale de rulare (monorai)

  - macara cu coloană fixă, cu braţ rotitor şi cărucior;

OBLIGATIILE MACARAGIULUI.

În exercitarea atribuţiilor sale, macaragiul are următoarele obligaţii principale:

-să cunoască instalaţia pe care lucrează şi normele de exploatare ale macaralelor, pe care să le aplice întocmai;

-să cunoască şi să respecte codul de semnalizare;

-să nu acţioneze nici un mecanism atât timp cât există oameni pe macara; în cazul în care acest lucru nu poate fi evitat (de exemplu la unele lucrări de reglaj sau de întreţinere), manevrele se vor executa sub directa supraveghere a unei persoane desemnate în acest scop;

-să ia în primire şi să predea serviciul prin notare în registrul de evidenţă a supravegherii; dacă macaraua prezintă defecte care periclitează siguranţa în funcţionare, macaragiul va opri instalaţia şi va anunţa pe conducătorul procesului de producţie RSVTI, autorizat de ISCIR;

-să aprindă luminile de balizare (la macaralele care sunt dotate cu asemenea instalaţii) în caz de vizibilitate redusă precum şi noaptea;

-să participe la lucrările de revizie, întreţinere şi reparaţie precum şi la toate verificările care se fac la macaraua pe care o conduce;

-să interzică accesul persoanelor străine în cabina de comandă sau pe macara.